Kullanım Koşulları

GİRİŞ

1. İşbu belge, www.reklamingo.com internet sitesi kullanım kurallarını düzenlemekte olup, siteyi kullanan tüm kişiler için bağlayıcıdır. Bu belgede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Reklamingo: www.reklamingo.com internet sitesinin hak sahipleri ve yöneticileri
Reklamingo.com: www.reklamingo.com internet sitesi
Site: www.reklamingo.com internet sitesi(aksi belirtilmediği taktirde)
Kullanıcı: Siteyi kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler, ziyaretçiler
Üye: Siteye bir kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapma hakkına sahip kullanıcılar

2. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan kullanıcılar, bu belgede belirtilen koşullara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen siteyi kullanmayınız.

GENEL HÜKÜMLER

3. Sitenin oluşumunda kullanılan tüm fikirlerin ve malzemelerin hakları, hak sahiplerine aittir. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi, yeniden yayımlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Reklamingo, bu gibi hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcılar aleyhinde yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

4. Reklamingo, yasalara aykırı olmayan çeşitli elektronik araçlar yardımı ile, kullanıcılar hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri istatistiksel bilgilere dönüştürme, reklam ve pazarlama alanında kullanma, kullanıcıların genel eğilimlerini belirlemek ve site içeriğini zenginleştirmek amacı ile kullanabilme hakkına sahiptir.

5. Reklamingo, kullanıcılara kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

6. Kullanıcılar, herkesin görüntülemesine açık olan site sayfalarına gönderdikleri içeriklerin derleme, işleme, yayınlama ve pazarlama hakkını, süresiz ve münhasır olarak Reklamingo’ya vermektedirler.

SİTE KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

7. Reklamingo, kullanıcıların sitedeki hareketlerinden sorumlu değildir. Kullanıcıların siteye gönderdiği ya da kaydettiği bilgilerin genel ahlaka, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata aykırı olması nedeniyle Reklamingo hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek yasal sorumluluk ilgili kullanıcıya ait olacaktır.

8. Reklamingo; site içerisinde başlık ve içerik tekrarlaması olmaması, kaydedilen yazıların ve oluşturulan sayfaların arama motorları optimizasyonuna uygun hale getirilmesi, yapılan imla hatalarının giderilmesi gibi amaçlarla kullanıcıların oluşturduğu sayfalarda içeriğin özünü değiştirmeden gerekli gördüğü değişiklik ve düzenlemeleri yapma hakkına sahiptir. Bu durum, kullanıcıların sayfaları üzerindeki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz ve Reklamingo'ya devretmez.

9. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü işlem ve davranış yasaktır. Bilgisayar programları kullanarak, çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması ya da otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Reklamingo, bu gibi hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve haklarında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

10. Sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel olarak veya otomatik tıklama yapmak yasaktır. Reklamingo, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve haklarında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

11. Reklamingo, kullanıcıların siteye gönderdiği veya kaydettiği bilgileri uygun görmemesi durumunda herhangi bir bildirim yapmaksızın silebilir.

12. Reklamingo, kullanıcıların site arayüzünü kullanarak birbirilerine gönderdiği iletilerden sorumlu değildir ve kullanıcıların kendi aralarında oluşabilecek ihtilafların tarafı değildir. Reklamingo.com, bu iletilerin altına gönderenin IP adresini(alınabiliyorsa) ve gönderinin yapıldığı saati eklemektedir.

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

13. Reklamingo.com’a üyelik başvurusunda bulunurken verilen kişisel bilgilerin doğru olduğu kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk üyeye aittir. Üye, kendisine ait olmayan “gerçek ad ve soyadları”nı üye ismi olarak kullanamaz. Üyelik başvurusu sırasında bildirilen e-posta adresinin, başvuru sahibine ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Reklamingo.com’daki kullanıcı adları, kullanıcıların e-posta adresleridir.

14. Reklamingo.com üyeliği kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin, aksi ispat edilmediği sürece ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir.

15. Bir kullanıcı, herhangi bir amaçla birden fazla üyeliğe sahip olamaz. Farklı kullanıcı adlarının aynı kişiye ait olduğunun tespit edilmesi halinde Reklamingo, sözkonusu kullanıcının tüm üyeliklerini derhal ve tek taraflı olarak feshetme ve siteye erişimini engelleme hakkına sahiptir.

16. Site üyeliği ücretsizdir. Reklamingo, bu hizmeti sürdürebilmek için veya hizmetin gerektirdiği şekilde üyelerine bildiri, tanıtım ve reklam içerikli gönderiler yapabilir.

17. Reklamingo, hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcıların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine haizdir.

İLETİŞİMLE İLGİLİ HÜKÜMLER

18. Aşağıdaki hallerde site, kullanıcıların sağladığı e-posta edresine ileti gönderebilir:
a) Kullanıcının üyelik başvurusunda bulunması durumunda,
b) Kullanıcının üyelik başvurusunun onaylanması durumunda,
c) Kullanıcının üyelik şifresini yenilemesi için başvuruda bulunması durumunda,
ç) Kullanıcının sitede ilan veya reklam sayfası oluşturması durumunda,
d) Kullanıcının sitede oluşturduğu sayfaya resim eklemesi durumunda,
e) Kullanıcının sitede oluşturduğu sayfaya resim eklememesi durumunda teşvik ve hatırlatma amacıyla,
f) Kullanıcının siteye resim ekledikten sonra bu resmi onaylamaması durumunda hatırlatma amacıyla,
g) Kullanıcının oluşturduğu sayfadaki mesaj formunun kullanılması suretiyle başka kullanıcıların mesaj yazmaları durumunda,
ğ) Kullanıcının oluşturduğu sayfanın site görevlisi tarafından silinmesi durumunda,

19. Reklamingo, bilgisi ve kontrolü dışında kötü niyetli kişiler veya yazılımlar tarafından yapılan veya yaptırılan mesaj gönderimlerinden sorumlu değildir.

GÜVENLİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

20. Kullanıcıların, Reklamingo.com’a üye olurken seçtikleri şifre sadece kendileri tarafından bilinmektedir. Şifrenin seçilmesi ve korunması üyeye aittir. Reklamingo, şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

21. Kullanıcı ve üye verilerinin Reklamingo ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından(üyenin, bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan Reklamingo sorumlu değildir. Ayrıca, veritabanına yapılabilecek saldırılar sonucu kullanıcıların bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı da, Reklamingo mesuliyet kabul etmez.

GİZLİLİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

22. Kullanıcıların, siteyi kullanırken veya üye olurken verdiği bilgiler, aşağıdaki haller dışında saklı tutulur ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz:
a) Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde.
b) Kullanıcının, sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde.
c) Kullanıcının birden fazla üyeliğe sahip olduğunun tespit edilmesi veya site içinde rahatsızlık vermesi durumunda.
ç) Kullanıcının, herkesin görüntülemesine açık olan site sayfalarına bilgi göndermesi durumunda.

23. Site personeli, kontrol yapma amacıyla, kullanıcıların girdiği bilgileri görüntüleme ve yazım hatalarını düzeltme hakkına haizdir.

24. Bir kullanıcının gönderileri hakkında şikayet yapılması durumunda veya site kullanım koşulları ile çelişen bir durumun site personeli tarafından tespit edilmesi durumunda, kullanıcının gönderdiği tüm mesaj ve bilgiler Reklamingo tarafından incelenebilir ve herhangi bir uyarıda bulunulmadan silinebilir. Tarihi sona ermiş ilanlar, veritabanını işgal etmemek amacı ile Reklamingo tarafından silinebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

25. Reklamingo, bu koşulları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirebilir.

26. Reklamingo; link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı internet sitelerinin, diğer ürün veya hizmetlerin içeriğinden sorumlu değildir.

27. Bu belgedeki koşullarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek Reklamingo'nun taraf olduğu tüm ihtilaflar, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti hukukuna ve İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir. Reklamingo.com’un veritabanında ve elektronik sistemlerinde tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir.

Reklamingo'da üyeliğiniz varsa, üyelik girişi yapabilirsiniz. Üye değilseniz, yeni üyelik açabilirsiniz.

Şifremi unuttum
Türkiye'nin Ücretsiz Reklam ve İlan Sitesi
Toplam ücretsiz reklam: 8658
Toplam ücretsiz ilan: 13451
Bugün: 1026